Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Katalog wyżej: Menu Przedmiotowe

Lista artykułów:


Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw


Godziny przyjęć interesantów zostają zawieszone do odwołania.

W pilnych sprawach proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy

tel. 22 / 822 32 52

e-mail: zskol@edu.um.warszawa.pl



SKARGI I WNIOSKI:
1. Skargi i wnioski w zespole szkół przyjmowane są przez dyrektora, wicedyrektora lub sekretarza zespołu szkół podczas godzin pracy.
2. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telefonicznie oraz drogą elektroniczną.
3. Kwalifikacji sprawy jako skargi lub wniosku dokonuje dyrektor szkoły.
4. Rozpatrzenia skargi lub wniosku dokonuje dyrektor szkoły lub osoba przez niego upoważniona.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dn. 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r., nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków
(Dz. U. z 2002r., nr 5, poz. 46 z późn. zm.).

 

 



Wprowadził BZMW/ext.EMroczek 2012-11-28
Aktualizujący bzmw/ext.blizonczyk 2020-11-23
Zatwierdzający bzmw/ext.aborkowska 2020-11-23
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2020-11-23
Wersja standardowa