Kanał Wyżej
Sposoby przyjmowania i załatwiania sprawGodziny przyjęć interesantów zostają zawieszone do odwołania.
W pilnych sprawach proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy
tel. 22 / 822 32 52
e-mail: zskol@edu.um.warszawa.pl
SKARGI I WNIOSKI:
1. Skargi i wnioski w zespole szkół przyjmowane są przez dyrektora, wicedyrektora lub sekretarza zespołu szkół podczas godzin pracy.
2. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telefonicznie oraz drogą elektroniczną.
3. Kwalifikacji sprawy jako skargi lub wniosku dokonuje dyrektor szkoły.
4. Rozpatrzenia skargi lub wniosku dokonuje dyrektor szkoły lub osoba przez niego upoważniona.
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dn. 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r., nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków
(Dz. U. z 2002r., nr 5, poz. 46 z późn. zm.).
 
 Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Wersja standardowa