Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Struktura własnościowa i majątek

Katalog wyżej: Menu Przedmiotowe

Lista artykułów:


Struktura własnościowa i majątek

Zespół Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego d. „Kolejówka”  dysponuje powierzoną w nieodpłatny zarząd nieruchomością, stanowiącą własność m. st. Warszawy.
Powierzchnia ogólna nieruchomości:  29 788 m2 
w tym : 
powierzchnia zabudowana budynkiem: 5 620,90 m2
powierzchnia boiska: 6 503,80 m2
Zespół Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego d. „Kolejówka” nie posiada osobowości prawnej, a za jego zobowiązania odpowiada budżet m. st. Warszawy.

Zasoby:

 • centrum multimedialne
 • 1 pracownia komputerowa z dostępem do intermetu
 • 2 sale gimnastyczne, oraz pełnowymiarowe boisko trawiaste
 • obserwatorium astronomiczne z czterema specjalistycznymi lunetami
 • strzelnica sportowa
 • aula z możliwością wystawiania spektakli teatralnych, projekcji filmów, organizacji konferencji naukowych
 • specjalistyczne sale przedmiotowe, wszystkie z dostępem do internetu
 • skomputeryzowana biblioteka beletrystyczna oraz techniczna wraz z  czytelnią i stałym dostępem do internetu

Stan majątku szkoły na dzień 31.12.2019r. :

 • Środki trwałe: 26 559 471,66 zł
 • Wyposażenie:      702 028,45 zł
 • Księgozbiór:          96 568,18 zł


Wprowadził BZMW/ext.EMroczek 2012-11-28
Aktualizujący bzmw/ext.blizonczyk 2020-02-19
Zatwierdzający bzmw/ext.aborkowska 2020-02-19
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 2020-02-19
Wersja standardowa