Kanał Wyżej
Struktura własnościowa i majątek

Zespół Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego d. „Kolejówka”  dysponuje powierzoną w nieodpłatny zarząd nieruchomością, stanowiącą własność m. st. Warszawy.
Powierzchnia ogólna nieruchomości:  29 788 m2 
w tym : 
powierzchnia zabudowana budynkiem: 5 620,90 m2
powierzchnia boiska: 6 503,80 m2
Zespół Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego d. „Kolejówka” nie posiada osobowości prawnej, a za jego zobowiązania odpowiada budżet m. st. Warszawy.

Zasoby:
centrum multimedialne 1 pracownia komputerowa z dostępem do intermetu 2 sale gimnastyczne, oraz pełnowymiarowe boisko trawiaste obserwatorium astronomiczne z czterema specjalistycznymi lunetami strzelnica sportowa aula z możliwością wystawiania spektakli teatralnych, projekcji filmów, organizacji konferencji naukowych specjalistyczne sale przedmiotowe, wszystkie z dostępem do internetu skomputeryzowana biblioteka beletrystyczna oraz techniczna wraz z  czytelnią i stałym dostępem do internetu
Stan majątku szkoły na dzień 31.12.2019r. :
Środki trwałe: 26 559 471,66 zł Wyposażenie:      702 028,45 zł Księgozbiór:          96 568,18 zł


Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Struktura własnościowa i majątek

Wersja standardowa