Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Ewidencje i rejestry

Katalog wyżej: Menu Przedmiotowe

Lista artykułów:


Ewidencje i rejestry

  1. Księga uczniów
  2. Rejestr wydanych  legitymacji szkolnych
  3. Rejestr wydanych zaświadczeń
  4. Ewidencja pieczęci urzędowych i pieczątek
  5. Rejestr zarządzeń dyrektora szkoły
  6. Ewidencja druków ścisłego zarachowania
  7. Ewidencja danych kadrowych o pracownikach
  8. Ewidencja zwolnień lekarskich
  9. Rejestr nieobecności pracowników
10. Rejestr wypadków
11. Rejestr zamówień publicznych o wartości do 30 000 euro
12. Dokumentacja finansowo-księgowa
13. Księgi inwentarzowe
14. Instrukcja kancelaryjna
15. Jednolity rzeczowy wykaz akt
16. Księga zastępstw
17. Ewidencja czytelników
18. Rejestr wydanych upoważnień dyrektora szkoły
19. Elektroniczny rejestr ocen uczniów
20. Arkusze ocen uczniów
21. Rejestr wydanych świadectw ukończenia szkoły
22. Rejestr świadectw dojrzałości
23. Rejestr wydanych dyplomów potwierdzających
kwalifikacje zawodowe

24. Dziennik elektroniczny
25. Dzienniki pozalekcyjne

 


Wprowadził BZMW/ext.EMroczek 2012-11-28
Aktualizujący bzmw/ext.blizonczyk 2020-02-24
Zatwierdzający bzmw/ext.aborkowska 2020-02-24
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2020-02-24
Wersja standardowa