Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Władze

Katalog wyżej: Menu Podmiotowe

Lista artykułów:


Władze

Agnieszka Borkowska - Gut    -  Dyrektor Szkoły 


Magdalena Kołodziejska  -  Wicedyrektor Szkoły

Ewa Łapińska - Wicedyrektor Szkoły


Wprowadził BZMW/ext.EMroczek 2012-11-28
Aktualizujący bzmw/ext.blizonczyk 2019-10-29
Zatwierdzający bzmw/ext.aborkowska 2019-11-20
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2019-11-20
Wersja standardowa